Voordrachten

Een van de doelstellingen van PsychoVitaal is het aanreiken van kennis en informatie omtrent hoogbegaafdheid bij volwassenen.

De invulling van de voordracht gebeurt op maat van uw vraag! Op basis van uw vraag, verzorg ik de geschikte presentatie voor u en uw publiek.

In samenspraak overlopen we uw gewenste criteria voor de voordracht. Ter illustratie:

  • Welk(e) resultaat/resultaten beoogt u met het organiseren van deze presentatie? -> Hebt u een aantal doelstellingen?
  • Wie vormt het doelpubliek?
  • Is er interesse in de ruimere achtergrond van hoogbegaafdheid: theorieën, modellen, de ontstaansgeschiedenis van het begrip hoogbegaafdheid,…
  • Is de voordracht bedoeld om algemene informatie op te doen? Om bij te leren over het onderwerp?
  • Is de voordracht bedoeld om concrete problemen aan te pakken? Bv. op de werkvloer, met werknemers, met cliënten, met studenten, met klanten,…
  • Is de presentatie bedoeld om hoogbegaafde volwassenen meer groeipotentieel te bieden, beter met de u bekende hoogbegaafde rekening te kunnen houden, uw dienstverlening een extra te geven, uw dienstverlening aan te scherpen,…

Na overleg voorzie ik de voordracht die u beoogt!

error: Content is protected !!