Psychologische begeleiding & Coaching

Heb je twijfels of vragen omtrent levensveranderingen, burn-out, bore-out, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid of rouwverwerking dan zoeken we het samen uit.

Door middel van coaching en psychologische begeleiding zoeken we een weg in de moeilijkheden waar jij op botst. Er is hierbij aandacht voor alle capaciteiten en alle moeilijkheden. Jouw verhaal staat centraal! Dit verschilt per individu. We trachten samen om een gezond en voldoening gevend evenwicht te vinden. Het is in eerste instantie de bedoeling dat jij je goed in je vel kan voelen met wie jij bent én in jouw leven! Er is aandacht voor de moeilijkheden en/of problemen die jij ervaart. We zoeken uit wat je hierbij nodig hebt en hoe daar te geraken. We werken samen om waar nodig vaardigheden te ontwikkelen of te versterken.

Zowel het intrapersoonlijke als het interpersoonlijke krijgen aandacht tijdens het coachingsproces. De nadruk kan verschillen en verschuiven doorheen tijd.

Als psycholoog bekijk ik de mens vanuit een holistisch kader. Dit wilt zeggen dat ik de mens als een geheel bekijken, met alle mogelijke persoonlijke aspecten en omgevingsaspecten. Tijdens de begeleiding heb ik constant oog voor zich afspelende psychologische processen. Het psychologisch begeleiden en coachen, gebeurt op maat van de persoon. Er is aandacht voor de juiste balans voor jou met wie jij bent! De doelstelling is uiteraard om jou vooruit te helpen!  

In mijn psychologische begeleidingen richt ik me op het (leren) omgaan met (= coping) moeilijkheden in het heden. Gepaste coping staat centraal! De doelstelling is dat moeilijkheden, geen moeilijkheid meer zullen vormen. Dat wat niet goed loopt, beter en bij voorkeur heel goed zal gaan én dat deze verandering bestendigd kan worden op lange termijn! Ik bekijk samen met jou hoe je zo vlot als mogelijk kwalitatief en duurzaam voort kan.

Tijdens de gesprekken kunnen ook andere zwaardere problemen of kwetsuren aan bod komen, deze worden niet geweerd maar worden mogelijks ook niet het onderwerp van het herstel. Ik bekijk samen met jou of jouw vraag en noden afgestemd zijn op wat ik jou wel en niet kan bieden. Indien mijn aanbod niet hetgeen blijkt te zijn wat jij nodig hebt, zal ik je naar een gepaster aanbod doorverwijzen.

Voordelen van mijn aanbod:

  • Ik werk op het niveau van de eerste lijn. Dit wilt zeggen: laagdrempelig, rechtstreeks toegankelijk en (gewoonlijk) kortdurend.
  • Mijn werkervaringen in het CGG (= tweede lijn, therapeutisch en iets minder laagdrempelig) en in psychiatrische ziekenhuizen (= derde lijn, volledige of dagopnames, intensief therapeutisch en hoogdrempelig), maakt dat ik de ernst van een problematiek en de daarbij benodigde vorm van hulp goed kan inschatten. Ik ben hier eerlijk en helder in en zorg indien nodig voor een gepaste doorverwijzing.
  • Ik werk op maat van de cliënt en altijd doelgericht!
  • Doordat ik zelf hoogbegaafd en hooggevoelig ben, kan ik cliënten met deze eigenschappen volgen in wat ze vertellen. We zitten op gelijke/gelijkaardige golflengte.
  • Een van mijn belangrijkste kwaliteiten is dat ik een erg ruime en holistische blik heb, waarbij ik met vele factoren tegelijk rekening kan houden, een sterke analytische en oplossingsgericht vermogen heb en dit eerlijk weergeef aan mijn cliënt.
  • Rouw en leren omgaan met grote levensveranderingen zijn onderwerpen waar ik dagelijks mee werk in mijn hoofdberoep. Met een goede begeleiding kunnen mensen leren omgaan met dergelijke problemen in functie van een gunstigere en meer aangename manier van leven.
  • Burn-out en bore-out kom ik in de praktijk al jaren tegen; zelfs op alle lijnen. Ik ben hierin gespecialiseerd voor alle soorten mensen en alle soorten beroepen. Dit is een heel goed aan te pakken problematiek mits de juiste stappen!

Voor meer informatie of vragen, kan je me vrijblijvend contacteren.

error: Content is protected !!