Enkele interessante kanttekeningen bij hooggevoeligheid

1. Inwendige prikkels: Naast de uitwendige prikkels voelen we ook van alles binnenin ons lichaam. Krampen, honger, trillingen, alsook medicatie, verdoving,,… het lichaam registreert het allemaal. Een HSP zal ook deze prikkels intenser ervaren en bijgevolg een grotere inspanning moeten doen om deze te verwerken. Net zoals bij uitwendige prikkels wilt dit niet zeggen dat een HSP minder goed om kan met deze prikkels dan een niet-HSP. Vaak impliceert dit wel dat hooggevoelige mensen hun lichaam goed kennen.

2. Het lichamelijk-emotionele geheugen: Zware traumatische gebeurtenissen die onze hersenen niet gemakkelijk kunnen verwerken, worden opgeslagen in onze hersenen én in ons lichaam. Heel vaak uit zich dit in spierspanning. Het is een automatische reflex van het lichaam om de persoon te beschermen, ook al voelt deze zich rationeel niet in gevaar. In dergelijke situatie is leren omgaan met prikkels en overprikkeling niet altijd voldoende voor het individu om goed te kunnen functioneren. Soms zal ook emotioneel lichaamswerk nodig zijn. Als dit het geval zou zijn, verwijs ik u door naar de geschikte hulpverlener.

3. Vier mogelijke gedragspatronen bij hooggevoelige personen: Soms werkt ons eigen gedrag onszelf onbedoeld en onbewust tegen. Door ons bewust te worden van bepaalde patronen kunnen we hier positieve verandering in brengen. Deze beschrijvingen zijn als een helpende leidraad bedoeld en niet als een onveranderbaar en afgelijnd gegeven, noch om iemand in een hokje te plaatsen! Door gedrag aan te passen aan wat de situatie vereist, ontstaat evenwicht.

Te veel je best doen:

Dikwijls doet men te veel zijn best uit angst een ander tekort te doen of iets verkeerd te zeggen of doen. De persoon blijft te weinig bij zichzelf. Er bestaat een onevenwicht tussen geven en ontvangen.

Reddersgedrag:

In dit geval is de HSP te veel op anderen gericht en steekt die hier veel tijd en energie in. Vaak omdat het als te moeilijk ervaren wordt om met zijn eigen emoties en struikelblokken aan de slag te gaan. Anderen worden geholpen maar zelf raakt met niet echt verder.

Slachtoffergedrag:

Hierbij is men vooral op zichzelf gericht en wordt hooggevoeligheid als excuus gebruikt voor veel van de ervaren problemen. Dit gedrag maakt op lange termijn niet gelukkig. Een andere blik en ingesteldheid zijn vereist om de situatie te verbeteren.

Evenwichtige houding:

De HSP kent zijn sterke en zwakke kanten van z’n hooggevoeligheid. Er is een goed evenwicht tussen openheid naar de wereld en voldoende tijd om zichzelf op te laden. Dit wilt niet zeggen dat z’n hooggevoeligheid de persoon nooit parten speelt maar hij kan er goed mee om en het overheerst z’n leven niet.

error: Content is protected !!