Wanneer is iemand hoogbegaafd?

Om te spreken van hoogbegaafdheid moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn: een hoge intelligentie én een groot bewustzijn. Onder ‘Wat is hoogbegaafdheid’ en ‘Kenmerken van hoogbegaafdheid‘ wordt er ingegaan op wat een groot bewustzijn inhoudt.

Om te spreken van een hoge intelligentie is er een consensus omtrent scores op een intelligentietest. IQ-scores (Intelligentie Quotiënt) van de ganse bevolking vormen een normale verdeling (gemiddelde = 100, standaardafwijking = 15).

hoogbegaafdheid volwassenen psycholoog

De consensus is, dat iemand een IQ-score van 130 of meer haalt om van hoogbegaafdheid te kunnen spreken. Let wel, heel vaak wordt de term hoogbegaafd gebruikt bij de duiding van een IQ-score, het gaat dan echter om hoogintelligent! 

Belangrijk! Iemand kan veel kenmerken van hoogbegaafdheid hebben met een IQ-score net onder 130. Deze persoon kan evenwel hoogbegaafd zijn. Omgekeerd kan het ook dat iemand een IQ-score van 130 of meer heeft maar minder tot weinig kenmerken van een groot bewustzijn vertoont. Deze persoon is hoogintelligent maar niet niet per se hoogbegaafd.

error: Content is protected !!