kenmerken hoogbegaafdheid volwassenen psycholoog

Kenmerken van hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Een aantal typische kenmerken van hoogbegaafdheid zijn beschreven onder ‘Wat is hoogbegaafdheid‘. Met name:

 • Intellectuele capaciteiten: Ze hebben een snel leervermogen. Ze hebben twee tot vijf keer minder nood aan herhaling dan niet-hoogbegaafden. Ze hebben vaak een hekel aan herhaling. Dieper en meer verwerken, een sterk geheugen, leren door observeren, luisteren en imiteren, een uitgebreide woordenschat, aan veel zaken tegelijk werken,…
 • Een groot bewustzijn
 • Een hoge mate van creativiteit
 • Motivatie en een bijzonder doorzettingsvermogen
 • Fijngevoelig: anderen aanvoelen, subtiele signalen uit de omgeving opvangen, emoties van anderen bij zichzelf voelen, beïnvloed worden door de stemming van anderen,…
 • Een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Een scherp observatievermogen
 • Een apart gevoel voor humor
 • Een emotionele vatbaarheid voor natuur/kunst/muziek/culturen: geraakt worden door de schoonheid van dingen.
 • Andere mensen goed kunnen inschatten (eerlijkheid en authenticiteit)
 • Anders zijn, een buitenbeetje zijn

De lijst van hoogbegaafdheidskenmerken kan verder worden aangevuld:

 • Hoogbegaafden hebben een grote nieuwsgierigheid: leergierig, observeren, analyseren. Hoogbegaafden kunnen eindeloos vragen blijven stellen; wat voor anderen erg vermoeiend kan zijn.
 • Ze hebben een drang naar weten en begrijpen.
 • Als gevolg van de grote nieuwsgierigheid ontwikkelen hoogbegaafden vaak een zeer scherp analytisch denkvermogen.
 • Ze zijn vaak erg kritisch; zowel voor zichzelf als voor anderen.
 • Ze hebben de neiging de lat hoog te leggen; zowel voor zichzelf als voor anderen maar vaak nóg meer voor zichzelf.
 • Ze kunnen makkelijk piekeren en zich zorgen maken over wat er potentieel fout kan gaan.
 • Veel hoogbegaafden hebben het moeilijk om ‘s avonds tot rust te komen en meteen in slaap te vallen. Dit komt door allerlei prikkels die verwerkt moeten worden maar evenzeer door hun nieuwsgierigheid dat hun hoofd vol met vragen en ideeën vult.
 • Als ze zeker zijn van zichzelf of van hun werk, kunnen ze met zeer sterke overtuigingskracht voor de dag komen.
 • Hun kennis en kunnen is bijna altijd bovengemiddeld goed op diverse domeinen: vb. artistiek – esthetisch, lichamelijk, natuur, cultuur, taalkundig, logica, intrapersoonlijk, interpersoonlijk, muzikaal, visueel.
 • Ze hebben vaak een hekel aan taalfouten.
 • Ze hebben/hadden een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.
 • Indien ze iemand vertrouwen, zijn ze zeer loyaal.
 • Een goesting, soms bijna drang, om de wereld te verbeteren. Ze hebben hier vaak ook allerlei ideeën voor.
 • Veel hoogbegaafden moeten hun mening of voorstellen verdedigen omdat ze anders genegeerd zouden worden.
 • Denkstappen in een betoog overslaan waardoor anderen niet kunnen volgen.
 • Hoogbegaafden twijfelen soms aan hun eigen ideeën omdat het lijkt alsof ze de enige zijn die er zo over denken.
 • Ze krijgen vaak te horen dat ze te moeilijk spreken of te ingewikkeld doen.
 • Bij naderende deadlines gaan ze vaak keihard werken en komt het (meestal) toch nog goed.

Dit zijn een aantal typische kenmerken van hoogbegaafden. Deze lijst is zeker niet exhaustief. Het is niet zo dat als je je in een paar dingen herkent, je daarom ook hoogbegaafd bent. Als je je in het merendeel wel herkent (bv. 90%) en een slechts een paar dingen niet, zou het wel kunnen dat je hoogbegaafd bent.

error: Content is protected !!