In één zin samengevat is hoogbegaafdheid een combinatie van sterke intellectuele capaciteiten en een groot bewustzijn.

Hoogbegaafdheid bestaat uit een hoge intelligentie + een groot bewustzijn met een scherpe fijngevoeligheid.

Hoogbegaafde volwassenen hebben op cognitief vlak de vermogens om sneller te denken en te leren, meer op te nemen en dieper te verwerken. Die vele cognitieve vermogens zijn wat we hoogintelligentie noemen. Hoogintelligentie is slechts een deel van hoogbegaafdheid. 

Cognitief verloopt het denken niet alleen sneller maar ook anders. Bijvoorbeeld, de meest gangbare methode om iets aan te leren, gebeurt door eerst verschillende voorbeelden te geven en vervolgens de algemene regel te formuleren. (Van concreet naar abstract. Dit wordt ook wel bottom-up leren of convergent leren genoemd.) Hoogbegaafden hebben net nood om eerst het groter geheel te zien en te begrijpen waartoe informatie dient. Pas als ze het groter geheel kunnen plaatsen, zijn ze in staat om de losse delen op te nemen en te koppelen aan reeds aanwezige kennis en vaardigheden. (Van abstract naar concreet. Dit wordt ook wel top-down leren of divergent leren genoemd.) Bij hoogbegaafden hangt de zin om iets uit te voeren nauw samen met de efficiëntie & de effectiviteit ervan en met het nut van het resultaat.

hoogbegaafdheid intelligentie hart zijn

Naast sterke intellectuele capaciteiten, hebben hoogbegaafden een groter bewustzijn dan niet-hoogbegaafden. Ze zijn zich zeer bewust van waar zij mee bezig zijn, wat anderen doen, impact, gevolgen, wensen en verwachtingen, intenties en eventuele achterliggende bedoelingen, eerlijkheid en authenticiteit,… en ze zijn fijngevoelig (zie ‘Kenmerken van hoogbegaafdheid‘). Deze karaktereigenschappen en emotionele vermogens vormen een cruciaal onderdeel van hoogbegaafd zijn (zie ‘Wat is hoogbegaafdheid’).

Om zich goed te voelen en zichzelf als succesvol te beschouwen, moeten zowel de intellectuele als de psychosociale vaardigheden ontwikkeld zijn.

Meer uitleg over hoogbegaafdheid bij volwassenen vindt u op de pagina’s onder de index (rechts) of u kan mij vrijblijvend contacteren.

error: Content is protected !!