5 kernsymptomen van een burn-out

In 2017 gingen onderzoekers van de KU Leuven na wat een burn-out in deze tijd inhoudt. Zij raadpleegden hier 40 praktijkexperts (o.a. psychologen, coaches, huisartsen, arbeidsgeneesheren) voor. Uit hun onderzoek komen vijf kernsymptomen naar voren.

1. Fysieke én psychische uitputting

Lichamelijke symptomen: 

 • slapeloosheid
 • vermoeidheid en uitputting
 • lusteloosheid en geen energie
 • hoofdpijn en spierpijnen 
 • verkrampte spieren
 • verminderde weerstand en sneller ziek worden
 • maagpijn, darmproblemen, slechte eetlust
 • hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, last van benauwd gevoel
 • hyperventileren

Psychische symptomen:

 • niet meer tot rust kunnen komen, gejaagdheid
 • lichtgeraakt en snel geïrriteerd zijn
 • snel overprikkeld raken
 • niet meer kunnen genieten op het werk
 • besluiteloosheid
 • onzekerheid en minder zelfvertrouwen

2. Geheugen- en concentratieproblemen

 • vergeetachtigheid
 • minder goed kunnen presteren en meer fouten maken
 • besluiteloosheid
 • verstrooidheid
 • piekeren
 • vast hangen op een probleem, niet verder kunnen nadenken

3. Emotioneel controleverlies

Hevige emotionele reacties. Het is moeilijker om gevoelens onder controle te houden en mensen barsten sneller uit.

 • sneller teleurgesteld, sneller huilen, sneller kwaad worden, sneller ontroerd,…
 • lichtgeraakt, opvliegend en sneller uitbarsten tegen anderen
 • onrust, een opgejaagd gevoel
 • huilbuien, piekeren, angst

4. Mentaal en fysiek afstand nemen van werkgerelateerde zaken

Iemand die richting een burn-out gaat, neemt steeds meer afstand van bezigheden en contacten op het werk. Dit gebeurt fysiek en mentaal. De persoon probeert alleen te lunchen in plaats van samen met collega’s of in een vergadering is de persoon er met zijn gedachten niet bij. Waar hij/zij vroeger enthousiast deelnam aan besprekingen is er nu sprake van een onverschilligheid en mentale afwezigheid.

5. Depressie-klachten

 • somber over/op het werk
 • vermoeid
 • concentratieproblemen, vergeetachtigheid, besluiteloosheid,
 • slaapmoeilijkheden 
 • verlies van interesses (werkgerelateerd)
 • schuldgevoelens

 

Dit zijn de meest voorkomende symptomen van een burn-out. Deze lijst is ter indicatie. Niet iedereen ervaart elk symptoom en er zijn nog symptomen mogelijk die niet in deze lijst staan. 

error: Content is protected !!