Bore-out: same same but different

De symptomen en de noodzakelijke elementen van het herstelproces zijn ongeveer hetzelfde als bij een burn-out. Het grote verschil zit in de oorzaak van de problematiek.

Iemand met een bore-out is evenzeer emotioneel en fysiek ‘opgebrand’. Er is een stoornis in de energie ontstaan als gevolg van een langdurig, werkgerelateerd onevenwicht. Alleen is er in plaats van overbelasting nu sprake van onderbelasting.

De verwachtingen en mogelijkheden op het werk liggen (ver) onder de capaciteiten van de persoon. Na een drukke periode kan dit een moment van opluchting zijn. Als dit blijft aanhouden, slaat opluchting al snel om in verveling. 

Een lange tijd een te eenvoudige of te saaie job moeten doen, kan zelfs schadelijk zijn. De kennis, vaardigheden, uitdaging en goesting worden niet meer voldoende geprikkeld. De persoon raakt gedemotiveerd, verveeld en uitgeput. Iemand kan zichzelf als het ware kapot vervelen.

Het verband tussen stressniveau en prestaties

De goesting, enthousiasme en voldoening voor en door het werk creëren een fysiologische opwinding (= arousal). Dit opwindings- of stressniveau kan zowel positief als negatief zijn. In 1908 stelden Robert Yerkes en John D. Dodson op basis van dieronderzoeken vast dat er een verband bestaat tussen stressniveau en prestatie. Het verband drukt zich uit in een omgekeerde U-curve. Latere onderzoeken bij mensen omtrent het verband tussen werkgerelateerde stress en prestaties kwamen tot deze conclusies:

Er zijn uiteraard veel factoren die meespelen in het bepalen van het stressniveau. Het prestatieniveau moet u hier interpreteren als wat iemand kan presteren onder bepaalde stress. 

Een bore-out is sociaal weinig aanvaard in een maatschappij waar het druk hebben bijna een statussymbool is geworden. Verveling is ‘not done’. Niet-drukke periodes zijn zeer waardevol en constructief voor een mens. We hebben het nodig om regelmatig te ontspannen om daarna weer optimaal te kunnen presteren. Te lang in een niet-drukke periode zitten, kan aanleiding geven voor een bore-out. Ook hier is evenwicht van belang. 

Herstel van een bore-out

Zoals eerder gezegd verloopt het herstel van een bore-out gelijkaardig aan die van een burn-out. Ook hier zijn rust, een evenwichtige energieopbouw en hervalpreventie noodzakelijk. Het lijkt misschien eenvoudiger om van een bore-out te herstellen maar dat is niet noodzakelijk het geval. Ook bij herstel van een bore-out is een individu-specifieke hulpverlening aangewezen.

Wil je een afspraak maken of een vraag stellen, neem dan vrijblijvend contact met me op.

error: Content is protected !!