Herstel komt!

Goed herstellen van een burn-out of een bore-out is absoluut mogelijk! Het is zelfs een zekerheid dat iemand hier terug uitraakt. Wel zijn er een aantal belangrijke kanttekeningen bij het proces van herstellen en ook bij de uitkomst ervan.

Een goed herstel

Een goed herstel houdt in dat de persoon zowel lichamelijk als psychisch terug energie heeft, dat werken op een positieve manier weer lukt, dat werkgerelateerde zaken geen abnormale of oncontroleerbare stress veroorzaken en dat de persoon voldoende kracht en inzicht heeft verkregen om een nieuwe burn-out te voorkomen.

Een gepaste behandeling is de voorwaarde voor een goed herstel. Burn-out is een energiestoornis. Iedere persoon heeft een verschillende capaciteit om energie op te slaan, te verbranden, het tempo, de manier, wat energie verbruikt en wat energie geeft… Ook de ontstaansfactoren en de in stand houdende factoren van de burn-out zijn specifiek voor de persoon en de situatie waarin die zat of zit. Een individu-specifieke behandeling van burn-out is noodzakelijk!

De weg naar herstel

Het herstelproces bestaat uit  drie belangrijke elementen: rust, evenwichtige energieopbouw, hervalpreventie. Herstellen gaat niet in een rechtstreekse lijn omhoog. Het kent zijn ups en downs, zijn goede en slechte dagen maar verbetering in vergelijking met een week of twee eerder is vaak wel zichtbaar. 

De truc tijdens herstel is ook niet om te vergelijken met hoe goed het vroeger ging, voor het ziek zijn, maar te vergelijken met een eerder punt tijdens het ziek zijn/de herstelfase. Het eerste geval geeft een constant gevoel van falen, het tweede gevoel geeft een gevoel van succes en hoop!

1. RUST

Lichaam en geest zijn uitgeput en hebben nood aan rust. Iemand in een burn-out zal merken dat die in het begin van het herstelproces heel veel kan slapen. De vermoeidheid is groot. Gelukkig heeft het lichaam minder lang nodig om uit te rusten dan de tijd dat het nam om zo uitgeput te raken. 

Ook de geest heeft nood aan rust. Het is overbelast en nu moet er eerst wat stress en ballast weg opdat het terug kracht kan verwerven. Verstandelijke functies zoals concentreren en geheugen beteren vrij snel. 

 

Rust is het begin van het herstelproces.

2. EEN EVENWICHTIGE ENERGIEOPBOUW

Een eerste evenwicht is dat tussen lichaam en geest. Doordat de uitputting zo groot is, kan in het begin het herstel van lichaam en geest eerder beurtelings gebeuren. Dat wilt zeggen, bv iemand kan zich ontspannen voelen en lichamelijk rust vinden maar wel veel piekeren, terwijl de persoon een paar dagen later wel rust vindt in zijn/haar hoofd maar voelt dat diens spieren terug erg gespannen zijn.

Deze afwisseling is er als er nog niet genoeg kracht is om beide tegelijk te doen. Echter, bij sommigen verloopt het herstel van beide domeinen wel op hetzelfde moment. Maak je geen zorgen of dit gelijktijdig of afwisselend gebeurt, dit zegt niets over het uiteindelijke herstel. In een latere fase komen ze toch terug op eenzelfde spoor terecht.

Nadat de eerste en grootste vermoeidheid voorbij is, komt het moment om geleidelijk aan de energie terug op te bouwen. Met de nadruk op ‘geleidelijk aan’!

De herwonnen reserves zijn nog heel klein en erg kwetsbaar. In het begin kan de persoon nog niet veel aan. Dit wordt doorheen het herstel uitgebouwd. Elke persoon die herstelt van een burn-out zal momenten ervaren waarop die merkt dat hij/zij over diens eigen grens is gegaan en het opgebouwde weer even weg is. Dit zijn enorme baalmomenten maar eigenlijk ook cruciale leermomenten. Hierdoor leert de persoon zijn eigen grenzen kennen. Nog belangrijker: de persoon leert signalen herkennen dat hij/zij in de richting van diens grens gaat! Evenwicht houdt in dat de persoon zich niet overdoet. Het is een afweging tussen doen en niet doen. Een belangrijke richtlijn hierbij is: ‘Heb ik er zin in?’. Zo ja, ga ervoor. Zo neen en heb je het gevoel dat het ook écht niet gaat, doet het dan niet. Je lichaam en geest geven op dit moment aan dat het nog te vroeg is. Je kan het nu nog niet aan. 

Het is niet gemakkelijk om te ontdekken hoe dit bij jou persoonlijk ineen steekt en hoe dit op een goede manier toe te passen. Mijn tweevoudige functie als klinisch en gezondheidspsycholoog en als coach is hier optimaal passend. Als psycholoog ben ik getraind in het begrijpen (van de combinaties) van gebeurtenis, gedrag, gedachten en gevoelens van een mens, plus het leren kennen van de persoon tegenover mij. Als coach begeleid, ondersteun en train ik je op deze weg van herstel. 

3. HERVALPREVENTIE

‘Beter voorkomen dan genezen’ luidt het alom bekende spreekwoord. Het derde element van een behandeling bij burn-out is daarom even belangrijk. Zowel tijdens het huidige herstelproces als voor de verdere toekomst. 

Hervalpreventie bij burn-out bestaat ten eerste uit ontdekken wat de oorzaak was waardoor iemand in deze situatie is terecht gekomen. Daarin spelen ontstaansfactoren en in stand houdende factoren van stress en overspanning een rol. Om na het herstel terug op een positieve manier aan de slag te gaan, moet er iets anders zijn dan voorheen. Dat ‘iets’ is niet willekeurig. Het hangt samen met de oorzaak van de burn-out. 

Ten tweede is het belangrijk om zijn eigen grenzen te leren kennen. En misschien nog moeilijker, om hiervan weg te blijven. Gelukkig zijn er vooraf signalen die er op wijzen dat iemand richting zijn/haar grenzen gaat. We zoeken samen wat deze zijn en hoe iemand hier adequaat op kan reageren! We kijken ook samen naar wat persoonlijke valkuilen zijn om deze in de toekomst uit de weg te gaan. 

Wil je een afspraak maken of een vraag stellen, dit kan altijd via ‘contact’.

error: Content is protected !!