Wat is een burn-out?

Een burn-out is een situatie waarin iemand geen energie meer heeft voor een aantal cognitieve (=verstandelijke) en emotionele activiteiten. De persoon is op bepaalde domeinen, niet allemaal, lichamelijk en mentaal volledig uitgeput. Een burn-out ontstaat als gevolg van langdurige werkgerelateerde stress. Heel vaak zijn het bijkomende stressfactoren zoals problemen in de privé-sfeer of een persoonlijke kwetsbaarheid die maken dat een persoon van een toestand van zware vermoeidheid en stress in een burn-out terecht komt.

Kenmerken van een burn-out

Er zijn vijf symptomen die een burn-out kenmerken: 

  1. Lichamelijke en psychische uitputting
  2. Geheugen- en concentratieproblemen
  3. Emotioneel controleverlies
  4. Mentaal (en fysiek) afstand nemen van werkgerelateerde zaken
  5. Depressie-klachten

Op de pagina ‘symptomen bij burn-out’ wordt er meer uitleg gegeven bij elk van deze symptomen.

Burn-out of depressie?

Mensen met een burn-out hebben veel klachten die ook bij een depressie voorkomen. Het is zelfs één van de vijf kernsymptomen van een burn-out MAAR een burn-out en een depressie zijn twee verschillende problemen! Een burn-out is een energiestoornis terwijl een depressie een stemmingstoornis is. Soms wordt het nog complexer omdat beide op hetzelfde moment kunnen voorkomen.

Het fundamentele verschil tussen een burn-out en een depressie zit in wat de persoon in kwestie is kwijt geraakt. Iemand met een burn-out wilt wel maar heeft er geen energie meer voor. In het geval van een depressie heeft de persoon (vaak maar niet altijd) wel de energie maar is die zijn wil/goesting kwijt.

De belangrijkste verschillen opgesomd:

Van stress, naar de eerste alarmsignalen, tot burn-out

Een burn-out ontstaat niet overnacht. Het is het gevolg van een langdurig proces!

Stress is een lichamelijke reactie op een dreigend gevaar. Het lichaam bereidt zich voor om te vechten of te vluchten (fight or flight response). De hartslag en ademhaling versnellen, spieren spannen zich en er komt adrenaline vrij. Hierdoor is de persoon extra alert. Dit maakt dat iemand onder stress zich  tijdelijk beter kan concentreren en presteren. Stress op zich is niet slecht. Het is van groot belang om te overleven. Het heeft een constructieve waarde.

Maar stress kan ook destructief zijn. Langdurende, aanhoudende stress weegt enorm op de menselijke draagkracht-draaglast balans. Als de problemen/lasten waar we dagelijks mee te maken krijgen groter worden dan onze weerbaarheid/kracht dan spreken we van overbelasting

Bij overbelasting gaat iemand meer energie verbruiken dan dat hij/zij krijgt. Een persoon komt in een toestand van overspanning terecht. 

Overspanning brengt de eerste alarmsignalen dat het fout zit. Vermoeidheid, prikkelbaarheid, het gevoel hebben geleefd te worden en moeite ervaren met het uitvoeren van gewone dagelijkse dingen (vb. de afwas, het bed opmaken, boodschappen doen,…) zijn vier signalen om niet te negeren. Merk je deze zaken bij jezelf neem dan onmiddellijk de tijd om verder uit te zoeken wat er aan de hand is! 

Dit is hét moment om van de weg met bestemming ‘burn-out’ af te stappen!

Helaas is het moeilijk om je op zo’n moment bewust te zijn van de weg waarop je zit. Je doet juist zo je best om het goed te doen, om het vol te houden, om aan verwachtingen te voldoen, om niet te falen,… De signalen van je lichaam stemmen niet overeen met de signalen op je werk. Dit vormt een groot conflict. Bevind jij je in zo’n situatie zoek dan verandering! Als je zelf niet ziet hoe het anders kan vraag dan hulp. Dat kan bij je partner, vrienden, collega’s, familie, de huisarts,  een psycholoog,… vraag hulp zodat er iets kan veranderen.

Blijven doordoen op dezelfde manier zal de persoon lichamelijk en geestelijk volledig uitputten. In dit geval leidt overspannenheid tot een burn-out.

Herstellen van een burn-out is net zoals het ontstaan van een burn-out een proces. Dat men herstelt is een zekerheid. Hoe goed met herstelt, hangt af van het herstelproces

error: Content is protected !!