Welkom bij PsychoVitaal!

PsychoVitaal biedt een grote waaier aan informatie en mogelijkheden omtrent hoogbegaafdheid bij volwassenen (vanaf 16 jaar), want hoogbegaafdheid is meer dan een hoge intelligentie. Het gaat ook om emotionele gevoeligheid, persoonlijkheidsfactoren, omgevingsfactoren, creativiteit, motivatie,… Tevens heeft onderzoek aangetoond dat hoogbegaafden sneller en anders denken, ze meer informatie kunnen opnemen en dit dieper verwerken dan niet-hoogbegaafden.

Met andere woorden, hoogbegaafdheid brengt een vorm van ‘anders-zijn’ met zich mee. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om hier zijn weg in te vinden, ook niet voor hoogbegaafde volwassenen. Voor de mensen rond de hoogbegaafde persoon (familie, vrienden, werk, vereniging,…) kan het evenmin vanzelfsprekend zijn om met begaafdheidskenmerken om te gaan en/of hier rekening mee te houden. Echter, een hoogbegaafde die zich goed voelt in z’n vel, is in de mogelijkheid om mooie prestaties te leveren.

Zowel voor de hoogbegaafde zelf, als voor diens omgeving kunnen kennis en begeleiding een wereld van verschil maken. PsychoVitaal helpt met het wegwijs maken in wat de hoogbegaafde volwassene en/of diens omgeving nodig heeft. Dit gebeurt door lezingen & vormingen en/of door middel van coaching. Ik ben een erkend psycholoog en gediplomeerd in coaching bij hoogbegaafdheid.

PsychoVitaal heeft twee doelstellingen:

  1. Verschaffen van kennis en informatie omtrent hoogbegaafdheid.
  2. Coachen/psychologische begeleiding bij het omgaan met hoogbegaafdheid, in de intra- en de interpersoonlijke sfeer.

Meer uitleg en informatie vindt u onder ‘Hoogbegaafdheid‘ en ‘Aanbod‘, of u kan mij vrijblijvend contacteren.

 

Hartelijke groeten,

Lene